Fractional Management

Výhody fractional manažmentu (manažérov na čiastkový úväzok)

Odbornosť 🎓 Fractional manažéri prinášajú do vašej organizácie množstvo odborných znalostí a skúseností z odvetvia, často s novým pohľadom, ktorý môže pomôcť identifikovať nové príležitosti pre rast a rozvoj.
Flexibilita 🤸 zapojení veľmi rýchlo a krátkodobo, čo vám umožní rýchlo rozšíriť vašu organizáciu nahor alebo nadol, aby vyhovovala potrebám vášho podnikania.
Nákladová efektívnosť 💰nákladovo efektívne riešenie na riadenie zmien a prechodu, bez dlhodobých záväzkov tradičného náboru.

Čo je za našim úspechom?

NIKDY TO NIE JE NÁŠ „PRVÝ POKUS“ Sme najímaní, pretože prinášame preukázateľný úspech. Klienti profitujú z našich skúseností, výrazne sa tým znižuje riziko manažérskych chýb.

PRÁCA NÁS NAOZAJ BAVÍ Uprednostňujeme prácu v zložitých prostrediach a zvládame situácie, v ktorých môžeme poskytnúť 100% výkon, dosiahnuť skvelý výsledok a urobiť svojho klienta spokojným.

PRÁCA S MÍĽNIKMI Dôraz je kladený na konkrétny súbor míľnikov a termínov, ktoré môžeme dosiahnuť v dohodnutom období. Obe sú založené na jasnom mandáte od majiteľov, ktorý nám dáva prevádzkovú slobodu robiť to, čo je pre spoločnosť najlepšie.

EGO VŽDY OSTÁVA ZA DVERAMI Schopnosť nechať ego za dverami je našim kľúčovým aspektom. Toto zabezpečuje našu schopnosť viesť s pokorou, meniť a vybudovať jedinečné tímy, často aj vo veľmi turbulentných časoch.

NA SKÚSENOSTIACH SKUTOČNE ZÁLEŽÍ Okrem samotných skúseností prinášame aj vysokú úroveň poradenských zručností, spolu s užitočnou sieťou kontaktov a osobných prepojení, prospešných pre klientov.

Success Stories

Transformačná zmena

Pomohli sme veľkej maloobchodnej spoločnosti transformovať ich podnikanie, pričom sme dosiahli výrazné zlepšenie predaja, ziskovosti a spokojnosti zákazníkov.

Zlepšenie prevádzky

Podporili sme výrobnú spoločnosť, aby zlepšila svoju prevádzkovú efektivitu, znížila náklady a zlepšila kvalitu produktov.

Dočasné vedenie

Poskytli sme dočasné vedenie pre spoločnosť zaoberajúcu sa vývojom softvéru, čo im umožnilo udržať biznis ako obvykle, pokiaľ si nenašli stáleho generálneho riaditeľa.

Back to top of page