Interim Management

Profesionálny servis interim management zabezpečujeme pod zastrešujúcim partnerom JPF Czech sro. Spoločnosť už viac ako 15 rokov podporuje malé a stredné spoločnosti a krátkodobo poskytuje skúsených manažérov pre malé a stredné podniky, aby pomohli reštartovať rast, zvládnuť zmeny, prechody alebo krízy v rámci organizácie. Vďaka flexibilnému a škálovateľnému prístupu môžu ich interim manažéri vyplniť kľúčové medzery a poskytnúť kritické odborné znalosti, keď sú najviac potrebné.

Kedy zapojiť interim management

Pri vypĺňaní medzier Keď chýbajú dôležité zručnosti alebo odborné znalosti alebo keď chýba kľúčový zamestnanec.
Pri riadení zmien Keď prebieha významná zmena alebo keď je potrebné zaviesť organizačné zlepšenia.
Pri krízovom manažmente Keď nastane kríza, ako je strata kľúčového personálu, stiahnutie produktu z trhu alebo závažné zlyhanie systému.

Výhody interim manažmentu

Odbornosť 🎓 Interim manažéri prinášajú do vašej organizácie množstvo odborných znalostí a skúseností z odvetvia, často s novým pohľadom, ktorý môže pomôcť identifikovať nové príležitosti pre rast a rozvoj.
Flexibilita 🤸 Interim manažéri môžu byť zapojený veľmi rýchlo a krátkodobo, čo vám umožní rýchlo rozšíriť vašu organizáciu nahor alebo nadol, aby vyhovovala potrebám vášho podnikania.
Nákladová efektívnosť 💰Interim manažéri poskytujú nákladovo efektívne riešenie na riadenie zmien a prechodu, bez dlhodobých záväzkov tradičného náboru.

Proces interim manažmentu

1. Analýza a posúdenie Spolupracujeme s vami, aby sme pochopili vaše jedinečné potreby a určili najlepší prístup pre vašu organizáciu.
2. Výber a zaradenie Do vašej organizácie vyberáme a prideľujeme overených a vysoko skúsených manažérov so zručnosťami a odbornými znalosťami, aby splnili vaše špecifické požiadavky. Počas zákazky poskytujeme nepretržitú podporu a riadenie.
3. Realizácia Naši interim manažéri poskytujú okamžitú hodnotu, prinášajú výsledky a riadia zmeny vo vašej organizácii.
4. Kontrola Pravidelne týždenne a mesačne kontrolujeme spoluprácu s vami, aby sme sa uistili, že sme dosiahli výsledky, ktoré ste očakávali, a identifikujeme oblasti pre budúce zlepšenie.

Success Stories

Transformačná zmena

Pomohli sme veľkej maloobchodnej spoločnosti transformovať ich podnikanie, pričom sme dosiahli výrazné zlepšenie predaja, ziskovosti a spokojnosti zákazníkov.

Zlepšenie prevádzky

Podporili sme výrobnú spoločnosť, aby zlepšila svoju prevádzkovú efektivitu, znížila náklady a zlepšila kvalitu produktov.

Dočasné vedenie

Poskytli sme dočasné vedenie pre spoločnosť zaoberajúcu sa vývojom softvéru, čo im umožnilo udržať biznis ako obvykle, pokiaľ si nenašli stáleho generálneho riaditeľa.

Back to top of page